Bangkok Bus Icon

ซอยนวมินทร์ 74

ชื่อของสถานี: ซอยนวมินทร์ 74
สถานีต่อ 73ก, 96กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Soi Nawa Min 74
ไปถึง ซอยนวมินทร์ 74 จากสถานที่:

จากสถานที่ ซอยนวมินทร์ 74 ไปถึง: