Bangkok Bus Icon

ซอยท่าทราย

ชื่อของสถานี: ซอยท่าทราย
สถานีต่อ 20ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Banphak Tamruat Nam
ไปถึง ซอยท่าทราย จากสถานที่:

จากสถานที่ ซอยท่าทราย ไปถึง: