ทางที่ดีที่สุดจาก ผ่านฟ้าลีลาส ถึง ลานพระรูปทรงม้า
ต้องการรถประจำทาง

เริ่มต้นที่: ผ่านฟ้าลีลาส
Way to Travel Iconเดินไป สำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
Way to Travel Iconเดินทางไปที่สถานี : ลานพระรูปทรงม้า ใช้สาย: 503มั่นใจว่าได้ที่นั่งแน่นอนสำหรับ รถโดยสาร เรือเฟอร์รี่ เครื่องบิน และรถไฟ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฯ​

พิมพ์แผนที่