ทางที่ดีที่สุดจาก ชิดลม ถึง พรเพ็ญ
ต้องการรถประจำทาง

เริ่มต้นที่: ชิดลม
Way to Travel Iconเดินทางไปที่สถานี : สยาม ใช้สาย: รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท
Way to Travel Iconเดินทางไปที่สถานี : บางหว้า ใช้สาย: รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม
Way to Travel Iconเดินไป ป้ายรถประจำทาง BTSบางหว้า(ทางออก4)
Way to Travel Iconเดินทางไปที่สถานี : พรเพ็ญ ใช้สาย: 80มั่นใจว่าได้ที่นั่งแน่นอนสำหรับ รถโดยสาร เรือเฟอร์รี่ เครื่องบิน และรถไฟ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฯ​

พิมพ์แผนที่