ไปถึง เดอะมอลล์ 3 จากสถานที่:

จากสถานที่ เดอะมอลล์ 3 ไปถึง:


 Bangkok Bus Icon

เรือโดยสารคลองแสนแสบ: เดอะมอลล์ 3

ชื่อของสถานี: เดอะมอลล์ 3
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : The Mall 3
สถานีต่อ Khlong boat