Transit Bangkok LogoEnglish
Thai

หน้าแรก รถโดยสารประจำทาง ไปถึงและมาจากสนามบิน รถไฟฟ้าบีทีเอส เรือด่วนเจ้าพระยา เรือโดยสารคลองแสนแสบ รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที ข้อมูลเกี่ยวกับกรุงเทพฯ แนะนำการท่องเที่ยว ติดต่อ

Bangkok Boat Icon

เรือโดยสารคลองแสนแสบเรือโดยสารให้บริการทุกวัน 5:30 - 20:30 น. (วันหยุดสุดสัปดาห์ 19:00 น.)


เรือโดยสารคลองแสนแสบเป็นการเดินทางที่มีประโยชน์อย่างมากในกรณีดินทางไปหรือมาจากสยาม จะมีผู้โดยสารหน่าแน่นในชั่วโมงเร่งด่วน

เรือโดยสารมีทั้งหมด 2 สายตลอดคลองแสนแสบ โดยผู้สารจะต้องเปลี่ยนสายที่ท่าประตูน้ำ รถโดยสารประจำทางที่เชื่อมต่อท่าเรือต่าง ๆ สามารถดูได้ที่ "รถโดยสารประจำทาง"ท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ - สายภูเขาทอง


ท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ - สายนิด้า


แผนที่เรือโดยสารคลองแสนแสบ

Map over BTS, MRT, Chao Phraya Express and Khlong boats

ดูแผนที่รวบรวมเอ็มอาร์ที, บีทีเอส, เรือด่วนเจ้าพระยาและเรีอโดยสารคลองแสนแสบ


อัตราค่าโดยสาร

สามารถซื้อตั๋วโดยสารบนเรือโดยสาร โดยอัตราค่าโดยสารจะอยู่ระหว่าง 10 ถึง 20 บาท ขึ้นอยู่กับระยะทาง