ไปถึง อิตัลไทยทาวเวอร์ จากสถานที่:

จากสถานที่ อิตัลไทยทาวเวอร์ ไปถึง:


 Bangkok Bus Icon

เรือโดยสารคลองแสนแสบ: อิตัลไทยทาวเวอร์

ชื่อของสถานี: อิตัลไทยทาวเวอร์
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Ital-Thai Tower
สถานีต่อ Khlong boat