ไปถึง สุเหร่าบ้านดอน จากสถานที่:

จากสถานที่ สุเหร่าบ้านดอน ไปถึง:


 Bangkok Bus Icon

เรือโดยสารคลองแสนแสบ: สุเหร่าบ้านดอน

ชื่อของสถานี: สุเหร่าบ้านดอน
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Baan Don Mosque
สถานีต่อ Khlong boat