ไปถึง สุเหร่าบ้านดอน จากสถานที่:

จากสถานที่ สุเหร่าบ้านดอน ไปถึง:


 Bangkok Khlong Icon

เรือโดยสารคลองแสนแสบ: สุเหร่าบ้านดอน

ชื่อของสถานี: สุเหร่าบ้านดอน
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Baan Don Mosque
สถานีต่อ เรือโดยสารคลองแสนแสบ

ใกล้กับ
ตรงข้ามสหพัฒนพิบูลย์: 11, 23, 58, 60, 72, 93, 99, 113, 206
บริษัท สหพัฒนพิบูลจำกัด,: 11, 23, 58, 60, 72, 93, 99, 113, 206