ไปถึง สะพานชิดลม จากสถานที่:

จากสถานที่ สะพานชิดลม ไปถึง:


 Bangkok Khlong Icon

เรือโดยสารคลองแสนแสบ: สะพานชิดลม

ชื่อของสถานี: สะพานชิดลม
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Chid Lom Bridge
สถานีต่อ เรือโดยสารคลองแสนแสบ

ใกล้กับ
เพชรรามา: 11, 23, 38, 58, 60, 62, 72, 93, 99, 113, 139, 140, 536