ไปถึง ผ่านฟ้าลีลาส จากสถานที่:

จากสถานที่ ผ่านฟ้าลีลาส ไปถึง:


 Bangkok Bus Icon

เรือโดยสารคลองแสนแสบ: ผ่านฟ้าลีลาส

ชื่อของสถานี: ผ่านฟ้าลีลาส
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Phan Fa Lilat
สถานีต่อ Khlong boat