ไปถึง ท่าเรือวัดเทพลีลา จากสถานที่:

จากสถานที่ ท่าเรือวัดเทพลีลา ไปถึง:


 Bangkok Khlong Icon

เรือโดยสารคลองแสนแสบ: ท่าเรือวัดเทพลีลา

ชื่อของสถานี: ท่าเรือวัดเทพลีลา
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Wat Thepleela
สถานีต่อ เรือโดยสารคลองแสนแสบ

ใกล้กับ
ตรงข้ามวัดเทพลีลา: 122, 36ก