ไปถึง ท่าเรือมศว ประสานมิตร จากสถานที่:

จากสถานที่ ท่าเรือมศว ประสานมิตร ไปถึง:


 Bangkok Khlong Icon

เรือโดยสารคลองแสนแสบ: ท่าเรือมศว ประสานมิตร

ชื่อของสถานี: ท่าเรือมศว ประสานมิตร
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Prasan Mit
สถานีต่อ เรือโดยสารคลองแสนแสบ

ใกล้กับ
มศว.ประสานมิตร: 11, 23, 58, 60, 72, 93, 99, 113, 206