ไปถึง ท่าเรือมศว ประสานมิตร จากสถานที่:

จากสถานที่ ท่าเรือมศว ประสานมิตร ไปถึง:


 Bangkok Bus Icon

เรือโดยสารคลองแสนแสบ: ท่าเรือมศว ประสานมิตร

ชื่อของสถานี: ท่าเรือมศว ประสานมิตร
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Prasan Mit
สถานีต่อ Khlong boat