ไปถึง ท่าเรือนานาเหนือ จากสถานที่:

จากสถานที่ ท่าเรือนานาเหนือ ไปถึง:


 Bangkok Bus Icon

เรือโดยสารคลองแสนแสบ: ท่าเรือนานาเหนือ

ชื่อของสถานี: ท่าเรือนานาเหนือ
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Nana Nuea
สถานีต่อ Khlong boat