ไปถึง ท่าเรือชาญอิสระ จากสถานที่:

จากสถานที่ ท่าเรือชาญอิสระ ไปถึง:


 Bangkok Bus Icon

เรือโดยสารคลองแสนแสบ: ท่าเรือชาญอิสระ

ชื่อของสถานี: ท่าเรือชาญอิสระ
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Charn Issara
สถานีต่อ Khlong boat