ไปถึง ชุมชนบ้านครัวเหนือ จากสถานที่:

จากสถานที่ ชุมชนบ้านครัวเหนือ ไปถึง:


 Bangkok Bus Icon

เรือโดยสารคลองแสนแสบ: ชุมชนบ้านครัวเหนือ

ชื่อของสถานี: ชุมชนบ้านครัวเหนือ
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Ban Krua Nua
สถานีต่อ Khlong boat