ไปถึง โพธิ์นิมิตร จากสถานที่:

จากสถานที่ โพธิ์นิมิตร ไปถึง:


 Bangkok BTS Icon

บีทีเอส: โพธิ์นิมิตร

ชื่อของสถานี: โพธิ์นิมิตร
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Pho Nimit
สถานีต่อ รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม