Bangkok Bus Icon

Lat Phrao Soi 67, Opposite Lat Phrao Soi 80

Name of Station: Lat Phrao Soi 67, Opposite Lat Phrao Soi 80
Connecting Lines 8, 27, 44, 92, 96, 122, 126, 137, 145, 172, 178, 182, 191, 502, 514, 545, 73กName in Thai: ซอยลาดพร้าว 67,ตรงข้ามซอยลาดพร้าว 80
From Lat Phrao Soi 67, Opposite Lat Phrao Soi 80 to:

To Lat Phrao Soi 67, Opposite Lat Phrao Soi 80 from: