ทางที่ดีที่สุดจาก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ถึง โรงพยาบาลรามาธิบดี
ต้องการรถประจำทาง

เริ่มต้นที่: โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
Way to Travel Iconเดินทางไปที่สถานี : ดอนเมือง(สำนักงานท่าอากาศยาน) ใช้สาย: 510
Way to Travel Iconเดินไป อาคารผู้โดยสาร 1 (ชั้น 1 ประตู 6)
Way to Travel Iconเดินทางไปที่สถานี : ตลาดศรีวานิช ใช้สาย: A3
Way to Travel Iconเดินทางไปที่สถานี : องค์การเภสัชกรรม ใช้สาย: 171 หรือ 92
Way to Travel Iconเดินไป โรงพยาบาลรามาธิบดีมั่นใจว่าได้ที่นั่งแน่นอนสำหรับ รถโดยสาร เรือเฟอร์รี่ เครื่องบิน และรถไฟ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฯ​

พิมพ์แผนที่