ทางที่ดีที่สุดจาก โรงพยาบาลคลองตัน,ตรงข้ามโรงพยาบาลเพชรเวช ถึง ตรงข้ามหมู่บ้านศรีมณฑล
ต้องการรถประจำทาง

เริ่มต้นที่: โรงพยาบาลคลองตัน,ตรงข้ามโรงพยาบาลเพชรเวช
Way to Travel Iconเดินไป ร.ร.วิจิตร
Way to Travel Iconเดินทางไปที่สถานี : ผ่านฟ้าลีลาส ใช้สาย: เรือโดยสารคลองแสนแสบ
Way to Travel Iconเดินไป วัดราชนัดดาราม(มหาไชย)
Way to Travel Iconเดินทางไปที่สถานี : หมู่บ้านเปี่ยมรัก ใช้สาย: 35
Way to Travel Iconเดินทางไปที่สถานี : หมู่บ้านศรีมณฑล ใช้สาย: 170 หรือ 539
Way to Travel Iconเดินไป ตรงข้ามหมู่บ้านศรีมณฑลมั่นใจว่าได้ที่นั่งแน่นอนสำหรับ รถโดยสาร เรือเฟอร์รี่ เครื่องบิน และรถไฟ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฯ​

พิมพ์แผนที่