ทางที่ดีที่สุดจาก แฟลตสามเสน ถึง ท่าปล่อยรถ สนามหลวง (53L 59 503)
ต้องการรถประจำทาง

เริ่มต้นที่: แฟลตสามเสน
Way to Travel Iconเดินไป กระทรวงการคลัง,กรมบัญชีกลาง,สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไทย
Way to Travel Iconเดินทางไปที่สถานี : โรงพยาบาลมิชชั่น,มหานาค ใช้สาย: 44
Way to Travel Iconเดินทางไปที่สถานี : ท่าปล่อยรถ สนามหลวง (53L 59 503) ใช้สาย: 59 หรือ A4 หรือ S1มั่นใจว่าได้ที่นั่งแน่นอนสำหรับ รถโดยสาร เรือเฟอร์รี่ เครื่องบิน และรถไฟ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฯ​

พิมพ์แผนที่