ทางที่ดีที่สุดจาก อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ถึง จุฬาลงกรณ์ (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี)
ต้องการรถประจำทาง

เริ่มต้นที่: อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
Way to Travel Iconเดินไป อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพญาไท)
Way to Travel Iconเดินทางไปที่สถานี : จุฬาลงกรณ์ (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) ใช้สาย: 172 หรือ 177 หรือ 187 หรือ 36มั่นใจว่าได้ที่นั่งแน่นอนสำหรับ รถโดยสาร เรือเฟอร์รี่ เครื่องบิน และรถไฟ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฯ​

พิมพ์แผนที่