ทางที่ดีที่สุดจาก สถานีลาดกระบัง ถึง สวนลุมพินี
ต้องการรถประจำทาง

เริ่มต้นที่: สถานีลาดกระบัง
Way to Travel Iconเดินไป สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ ลาดกระบัง
Way to Travel Iconเดินทางไปที่สถานี : สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ ราชปรารภ ใช้สาย: Airport Link City Line
Way to Travel Iconเดินไป ตรงข้ามอินทราสแควร์ประตูน้ำ
Way to Travel Iconเดินทางไปที่สถานี : สวนลุมพินี ใช้สาย: 14 หรือ 74มั่นใจว่าได้ที่นั่งแน่นอนสำหรับ รถโดยสาร เรือเฟอร์รี่ เครื่องบิน และรถไฟ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฯ​

พิมพ์แผนที่