ทางที่ดีที่สุดจาก ผ่านฟ้าลีลาส ถึง ท่าเรือ: เทเวศน์
ต้องการรถประจำทาง

เริ่มต้นที่: ผ่านฟ้าลีลาส
Way to Travel Iconเดินไป บริษัทเดินอากาศไทย(บดท.)
Way to Travel Iconเดินทางไปที่สถานี : วัดพระแก้ว(ท่าช้าง) ใช้สาย: 44 หรือ 47
Way to Travel Iconเดินไป ท่าเรือ: ท่าช้าง
Way to Travel Iconเดินทางไปที่สถานี : ท่าเรือ: เทเวศน์ ใช้สาย: เรือด่วนเจ้าพระยามั่นใจว่าได้ที่นั่งแน่นอนสำหรับ รถโดยสาร เรือเฟอร์รี่ เครื่องบิน และรถไฟ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฯ​

พิมพ์แผนที่