ทางที่ดีที่สุดจาก ดอนเมือง (อาคารผู้โดยสาร 1-2) ถึง สะพานควาย
ต้องการรถประจำทาง

เริ่มต้นที่: ดอนเมือง (อาคารผู้โดยสาร 1-2)
Way to Travel Iconเดินไป อาคารผู้โดยสาร 1 (ชั้น 1 ประตู 6)
Way to Travel Iconเดินทางไปที่สถานี : ตรงข้ามวัดไผ่ตัน ใช้สาย: A2
Way to Travel Iconเดินไป สะพานควายมั่นใจว่าได้ที่นั่งแน่นอนสำหรับ รถโดยสาร เรือเฟอร์รี่ เครื่องบิน และรถไฟ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฯ​

พิมพ์แผนที่