From Tao Pun Police Station to Wat Darn
Bus Only

Start your journey at: Tao Poon Police Station, Soi Krung Thep - Nonthaburi 26

Way to Travel IconTravel to: Bus Stop MRT Bangsue using the line(s): 97
Way to Travel IconWalk to Bang Sue
Way to Travel IconTravel to: Si Lom using the line(s): MRT - Blue Line
Way to Travel IconWalk to Sala Daeng
Way to Travel IconTravel to: Chong Nonsi using the line(s): BTS - Silom Line
Way to Travel IconWalk to Sathorn
Way to Travel IconTravel to: Wat Darn using the line(s): BRT


Show Itinerary in Thai

เริ่มต้นที่: สถานีตำรวจเตาปูนซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 26
Way to Travel Iconเดินทางไปที่สถานี : ป้ายรถประจำทาง MRT บางซื่อ ใช้สาย: 97
Way to Travel Iconเดินไป บางซื่อ
Way to Travel Iconเดินทางไปที่สถานี : สีลม ใช้สาย: รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
Way to Travel Iconเดินไป ศาลาแดง
Way to Travel Iconเดินทางไปที่สถานี : ช่องนนทรี ใช้สาย: รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม
Way to Travel Iconเดินไป สาทร
Way to Travel Iconเดินทางไปที่สถานี : วัดด่าน ใช้สาย: BRT