From Puchao Saming Prai Bus Depot to T
Bus Only

Start your journey at: Puchao Saming Prai Bus Depot

Way to Travel IconTravel to: King Chulalongkorn Memorial Hospital, Robin Srilom using the line(s): 45
Way to Travel IconWalk to Sala Daeng
Way to Travel IconTravel to: Bang Wa using the line(s): BTS - Silom Line
Way to Travel IconWalk to Bus Stop BTS Bangwa (Exit 4)
Way to Travel IconTravel to: Mr. Chan Wittaya School using the line(s): 80ก
Way to Travel IconWalk to T


Show Itinerary in Thai

เริ่มต้นที่: อู่ปู่เจ้าสมิงพราย
Way to Travel Iconเดินทางไปที่สถานี : โรบินสันสีลม(ตรงข้ามรพ.จุฬา) ใช้สาย: 45
Way to Travel Iconเดินไป ศาลาแดง
Way to Travel Iconเดินทางไปที่สถานี : บางหว้า ใช้สาย: รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม
Way to Travel Iconเดินไป ป้ายรถประจำทาง BTSบางหว้า(ทางออก4)
Way to Travel Iconเดินทางไปที่สถานี : โรงเรียนจันทร์ศิริวิทยา ใช้สาย: 80ก
Way to Travel Iconเดินไป ตรงข้ามโรงเรียนจันทร์ศิริวิทยา