From Phra Ram 9 to Na Pamnam Man
Bus Only

Start your journey at: Phra Ram 9

Way to Travel IconTravel to: Hua Lamphong using the line(s): MRT - Blue Line
Way to Travel IconWalk to Hua Lamphong (Rong Mueang Side)
Way to Travel IconTravel to: Pai Rongphayaban Krung Thon Buri using the line(s): 85
Way to Travel IconTravel to: Rat Phatthana Intersection using the line(s): 120
Way to Travel IconWalk to Yaek Liap Khlong Si Wa Pha Sawat
Way to Travel IconTravel to: Na Pamnam Man using the line(s): 120


Show Itinerary in Thai

เริ่มต้นที่: พระราม 9
Way to Travel Iconเดินทางไปที่สถานี : หัวลำโพง ใช้สาย: รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
Way to Travel Iconเดินไป สถานีรถไฟหัวลำโพง(ฝั่งรองเมือง)
Way to Travel Iconเดินทางไปที่สถานี : โรงพยาบาลกรุงธนบุรี ใช้สาย: 85
Way to Travel Iconเดินทางไปที่สถานี : แยกราษฎร์พัฒนา ใช้สาย: 120
Way to Travel Iconเดินไป แยกเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์
Way to Travel Iconเดินทางไปที่สถานี : หน้าปั๊มน้ำมัน ใช้สาย: 120