From Central Pinklao to Nonsee Wattaya School
Bus Only

Start your journey at: Central Pinklao

Way to Travel IconWalk to Major Pinklao
Way to Travel IconTravel to: Lumphini Park using the line(s): 507
Way to Travel IconTravel to: Akhan Uea Amon Suk, Soi Amon using the line(s): 14
Way to Travel IconWalk to Nonsee Wattaya School


Show Itinerary in Thai

เริ่มต้นที่: เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
Way to Travel Iconเดินไป เมเจอร์ปิ่นเกล้า
Way to Travel Iconเดินทางไปที่สถานี : สวนลุมพินี(ตรงข้ามตึกอื้อจือเหลียง) ใช้สาย: 507
Way to Travel Iconเดินทางไปที่สถานี : อาคารเอื้ออมรสุข,ซอยอมร ใช้สาย: 14
Way to Travel Iconเดินไป โรงเรียนนนทรีวิทยา