ไปถึง วัดใหม่ช่องลม จากสถานที่:

จากสถานที่ วัดใหม่ช่องลม ไปถึง:


 Bangkok Bus Icon

เรือโดยสารคลองแสนแสบ: วัดใหม่ช่องลม

ชื่อของสถานี: วัดใหม่ช่องลม
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Wat Mai Chong Lom (Petchaburi Road)
สถานีต่อ 11, 23, 58, 60, 72, 93, 99, 113, 174, 206, 512