ไปถึง ทองหล่อ,ท่าเรือ จากสถานที่:

จากสถานที่ ทองหล่อ,ท่าเรือ ไปถึง:


 Bangkok Bus Icon

เรือโดยสารคลองแสนแสบ: ทองหล่อ,ท่าเรือ

ชื่อของสถานี: ทองหล่อ,ท่าเรือ
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Thong Lo Boat Station
สถานีต่อ Khlong boat