ไปถึง ท่าเรือ: เกียกกาย จากสถานที่:

จากสถานที่ ท่าเรือ: เกียกกาย ไปถึง:


 Bangkok Chao Phraya Express Icon

เรือด่วนเจ้าพระยา: ท่าเรือ: เกียกกาย

ชื่อของสถานี: ท่าเรือ: เกียกกาย
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Kiak Kai
สถานีต่อ เรือด่วนเจ้าพระยา