ไปถึง ท่าเรือ: สะพานพุทธ จากสถานที่:

จากสถานที่ ท่าเรือ: สะพานพุทธ ไปถึง:


 Bangkok Chao Phraya Express Icon

เรือด่วนเจ้าพระยา: ท่าเรือ: สะพานพุทธ

ชื่อของสถานี: ท่าเรือ: สะพานพุทธ
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Memorial Bridge
สถานีต่อ เรือด่วนเจ้าพระยา

ใกล้กับ
สะพานพุทธ: 3, 6, 42, 82
ท่าปล่อยรถ สะพานพุทธ: 8, 73, 73ก