ไปถึง ท่าเรือ: สะพานกรุงธน จากสถานที่:

จากสถานที่ ท่าเรือ: สะพานกรุงธน ไปถึง:


 Bangkok Chao Phraya Express Icon

เรือด่วนเจ้าพระยา: ท่าเรือ: สะพานกรุงธน

ชื่อของสถานี: ท่าเรือ: สะพานกรุงธน
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Krung Thon Bridge
สถานีต่อ เรือด่วนเจ้าพระยา