ไปถึง ท่าเรือ: ท่าเตียน จากสถานที่:

จากสถานที่ ท่าเรือ: ท่าเตียน ไปถึง:


 Bangkok Chao Phraya Express Icon

เรือด่วนเจ้าพระยา: ท่าเรือ: ท่าเตียน

ชื่อของสถานี: ท่าเรือ: ท่าเตียน
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Tha Tian
สถานีต่อ เรือด่วนเจ้าพระยา

ใกล้กับ
สวนนาคราภิรมย์: 44, 53, 64, 123
ตรงข้ามสวนนาคราภิรมย์: 3, 44, 53
ตลาดท่าเตียน: 47
ท่าเรือ: วัดอรุณ: เรือด่วนเจ้าพระยา
วัดโพธิ์: 47, 53