ไปถึง ท่าเรือ: ท่าช้าง จากสถานที่:

จากสถานที่ ท่าเรือ: ท่าช้าง ไปถึง:


 Bangkok Chao Phraya Express Icon

เรือด่วนเจ้าพระยา: ท่าเรือ: ท่าช้าง

ชื่อของสถานี: ท่าเรือ: ท่าช้าง
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Tha Chang Pier
สถานีต่อ เรือด่วนเจ้าพระยา

ใกล้กับ
ตรงข้ามท่าราชวรดิษฐ์: 3, 47, 53
มหาวิทยาลัยศิลปากร: 3, 53, 524
ท่าช้าง: 44, 47, 53, 64, 123
วัดพระแก้ว(ท่าช้าง): 33, 44, 47, 124