ไปถึง เพชรบุรี จากสถานที่:

จากสถานที่ เพชรบุรี ไปถึง:


 Bangkok Bus Icon

รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที: เพชรบุรี

ชื่อของสถานี: เพชรบุรี
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Phetchaburi
สถานีต่อ MRT