ไปถึง ศูนย์วัฒนธรรม จากสถานที่:

จากสถานที่ ศูนย์วัฒนธรรม ไปถึง:


 Bangkok Bus Icon

รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที: ศูนย์วัฒนธรรม

ชื่อของสถานี: ศูนย์วัฒนธรรม
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Thailand Cultural Center
สถานีต่อ MRT