ไปถึง คลองเตย จากสถานที่:

จากสถานที่ คลองเตย ไปถึง:


 Bangkok Bus Icon

รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที: คลองเตย

ชื่อของสถานี: คลองเตย
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Klong Toei
สถานีต่อ MRT