ไปถึง พร้อมพงษ์ จากสถานที่:

จากสถานที่ พร้อมพงษ์ ไปถึง:


 Bangkok Bus Icon

บีทีเอส: พร้อมพงษ์

ชื่อของสถานี: พร้อมพงษ์
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Phrom Phong
สถานีต่อ BTS - Sukhumvit, 2, 25, 38, 40, 48, 98, 501, 508, 511, 513