ไปถึง พญาไท จากสถานที่:

จากสถานที่ พญาไท ไปถึง:


 Bangkok Bus Icon

บีทีเอส: พญาไท

ชื่อของสถานี: พญาไท
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Phaya Thai
สถานีต่อ Airport Link City Line, Airport Link Express Line Phaya Thai, BTS - Sukhumvit, 29, 34, 36, 54, 62, 139, 140, 159, 163, 172, 177, 187, 529, 542