From Wang Lang (Siriraj) to:

To Wang Lang (Siriraj) from:


 Bangkok Chao Phraya Express Icon

Map of Wang Lang (Siriraj)

Name of Chao Phraya Express station: Wang Lang (Siriraj)
Name in Thai: ท่าเรือ: วังหลัง(ศิริราช)
Connecting Lines Chao Phraya Express Boat, Cross-river ferry between Wang Lang (Siriraj) and Wang Lang Pier (Tha Prachan), Cross-river ferry between Wang Lang Pier (Tha Prachan) and Wang Lang (Siriraj)