From Wang Lang Pier (Tha Prachan) to:

To Wang Lang Pier (Tha Prachan) from:


 Bangkok Bus Icon

Map of Wang Lang Pier (Tha Prachan)

Name of Bangkok Bus station: Wang Lang Pier (Tha Prachan)
Name in Thai: ท่าเรือวังหลัง-ท่าพระจันทร์
Connecting Lines Cross-river ferry between Wang Lang Pier (Tha Prachan) and Wang Lang (Siriraj), Cross-river ferry between Wang Lang (Siriraj) and Wang Lang Pier (Tha Prachan), 32, 33, 43, 51, 53, 65, 81, 203