ทางที่ดีที่สุดจาก
ทางที่ดีที่สุดจาก ตลาดมีนบุรี ถึง ท่าเรือ: สะพานกรุงธน
ทางที่ดีที่สุดจาก สถานทูตออสเตรเลีย ถึง โรงละครแห่งชาติ
ทางที่ดีที่สุดจาก ห้างฟิวเจอร์ปาร์คบางแค ถึง ต่อรถประจำทางที่ ไปท่า พระอาทิตย์
ทางที่ดีที่สุดจาก โมนาลิซ่า ถึง กรมที่ดิน ประเวศ
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญกรุง ถึง หมู่บ้านนพรัตน์
ทางที่ดีที่สุดจาก สุทธิสาร ถึง ท่าเรือวัดเทพลีลา
ทางที่ดีที่สุดจาก ตลาดกรุงเทพ-นนท์ ถึง สามย่าน
ทางที่ดีที่สุดจาก ท่าเรือชาญอิสระ ถึง ท่าเรือ: สะพานกรุงธน
ทางที่ดีที่สุดจาก สถานทูตออสเตรเลีย ถึง ตลาดราษฎร์บูรณะเก่า
ทางที่ดีที่สุดจาก ลุมพินี ถึง วัดปริวาส

3.6 4.6 5.6 6.6 7.6 8.6 9.6 10.6 11.6 12.6