ทางที่ดีที่สุดจาก
ทางที่ดีที่สุดจาก บางหว้า ถึง วัดชัยมงคล
ทางที่ดีที่สุดจาก บางหว้า ถึง การบินไทยหลานหลวง
ทางที่ดีที่สุดจาก บางหว้า ถึง ท่าเรือนานาชาติ
ทางที่ดีที่สุดจาก บางหว้า ถึง โมนาลิซ่า
ทางที่ดีที่สุดจาก บางหว้า ถึง สุเหร่าบ้านดอน
ทางที่ดีที่สุดจาก บางหว้า ถึง วัดใหม่ช่องลม
ทางที่ดีที่สุดจาก บางหว้า ถึง ยูเนียนทาวเวอร์
ทางที่ดีที่สุดจาก บางหว้า ถึง ต่อรถประจำทางที่ ไปท่าเรือราชินี
ทางที่ดีที่สุดจาก บางหว้า ถึง ต่อรถประจำทางที่ ไปท่าเรือท่าเตียน
ทางที่ดีที่สุดจาก บางหว้า ถึง ต่อรถประจำทางที่ ท่าเรือเกียกกาย

10.6 11.6 12.6 13.6 14.6 15.6 16.6 17.6 18.6 19.6