ทางที่ดีที่สุดจาก
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง ท่าเรือ: พายัพ
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย (พระราม 5)
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง ต่อรถประจำทางที่ ไปท่าเรือท่าเตียน
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง ท่าเรือ: สะพานพุทธ
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง ท่าเรือสะพานคลองตัน
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง การบินไทยหลานหลวง
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง สะพานชิดลม
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง พาต้า
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง ท่าเรือวังหลัง-ท่าพระจันทร์
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง โรงพยาบาลเดชา

37.5 38.5 39.5 40.5 41.5 42.5 43.5 44.5 45.5 46.5