ทางที่ดีที่สุดจาก
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง ท่าเรือ: พายัพ
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย (พระราม 5)
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง ต่อรถประจำทางที่ ไปท่าเรือท่าเตียน
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง ท่าเรือ: สะพานพุทธ
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง ท่าเรือสะพานคลองตัน
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง การบินไทยหลานหลวง
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง สะพานชิดลม
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง พาต้า
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง ท่าเรือวังหลัง-ท่าพระจันทร์
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง โรงพยาบาลเดชา

250.7 251.7 252.7 253.7 254.7 255.7 256.7 257.7 258.7 259.7