ทางที่ดีที่สุดจาก
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง ท่าเรือ: พายัพ
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย (พระราม 5)
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง ต่อรถประจำทางที่ ไปท่าเรือท่าเตียน
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง ท่าเรือ: สะพานพุทธ
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง ท่าเรือสะพานคลองตัน
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง การบินไทยหลานหลวง
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง สะพานชิดลม
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง พาต้า
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง ท่าเรือวังหลัง-ท่าพระจันทร์
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง โรงพยาบาลเดชา

256.4 257.4 258.4 259.4 260.4 261.4 262.4 263.4 264.4 265.4