ทางที่ดีที่สุดจาก
ทางที่ดีที่สุดจาก ดรีมเวิลด์ ถึง ท่าเรือมศว ประสานมิตร
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง กรมชลประทาน-ศรีย่าน
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง สนามเป้า
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง ตลาดพลู
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง โรงพยาบาลศรีวิชัย 1
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง ท่าเรือ: วังหลัง(ศิริราช)
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนามหลวง
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง ผ่านฟ้าลีลาส
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง โรงแรมเพนนินซูล่า
ทางที่ดีที่สุดจาก วัดลาดบัวขาว ถึง โรงแรมเพนนินซูล่า

251.7 252.7 253.7 254.7 255.7 256.7 257.7 258.7 259.7 260.7