ทางที่ดีที่สุดจาก
ทางที่ดีที่สุดจาก ดรีมเวิลด์ ถึง ท่าเรือมศว ประสานมิตร
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง กรมชลประทาน-ศรีย่าน
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง สนามเป้า
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง ตลาดพลู
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง โรงพยาบาลศรีวิชัย 1
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง ท่าเรือ: วังหลัง(ศิริราช)
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนามหลวง
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง ผ่านฟ้าลีลาส
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง โรงแรมเพนนินซูล่า
ทางที่ดีที่สุดจาก วัดลาดบัวขาว ถึง โรงแรมเพนนินซูล่า

38.5 39.5 40.5 41.5 42.5 43.5 44.5 45.5 46.5 47.5