ทางที่ดีที่สุดจาก
ทางที่ดีที่สุดจาก ดรีมเวิลด์ ถึง ท่าเรือมศว ประสานมิตร
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง กรมชลประทาน-ศรีย่าน
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง สนามเป้า
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง ตลาดพลู
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง โรงพยาบาลศรีวิชัย 1
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง ท่าเรือ: วังหลัง(ศิริราช)
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนามหลวง
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง ผ่านฟ้าลีลาส
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง โรงแรมเพนนินซูล่า
ทางที่ดีที่สุดจาก วัดลาดบัวขาว ถึง โรงแรมเพนนินซูล่า

257.4 258.4 259.4 260.4 261.4 262.4 263.4 264.4 265.4 266.4