ทางที่ดีที่สุดจาก
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง สมาคมมวยโลก (พิษณุโลก)
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง วัดช่องลม
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง มหาชัยเมืองใหม่
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง โรงพยาบาลศิริราช
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง อิตัลไทยทาวเวอร์
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง แยกบ้านแขก
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง หมู่บ้านนิศาชลอ้อมใหญ่
ทางที่ดีที่สุดจาก วัดลาดบัวขาว ถึง หมู่บ้านนิศาชลอ้อมใหญ่
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง โรงพยาบาลรัตนราชธานี
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง Garden View Mansion, Soi Lang Suan

259.4 260.4 261.4 262.4 263.4 264.4 265.4 266.4 267.4 268.4