ทางที่ดีที่สุดจาก
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง ท่าเรือ: สะพานป่ินเกล้า
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง ทองหล่อ
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง สนามหลวง
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง วัดศรีนวลธรรมวิมล
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง โรงเรียนคลองกุ่ม
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง สะพานวิทยุ
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง ชุมชนบ้านครัวเหนือ
ทางที่ดีที่สุดจาก เจริญราษฎร์ ถึง โรงพยาบาลศรีวิชัย 3
ทางที่ดีที่สุดจาก วัดลาดบัวขาว ถึง โรงพยาบาลศรีวิชัย 3

260.4 261.4 262.4 263.4 264.4 265.4 266.4 267.4 268.4 269.4