ทางที่ดีที่สุดจาก
ทางที่ดีที่สุดจาก เซ็นทรัลเวิลด์ ถึง เอ็นมาร์คพลาซ่า(น้อมจิตต์)
ทางที่ดีที่สุดจาก เซ็นทรัลเวิลด์ ถึง แม็คโครบางบอน
ทางที่ดีที่สุดจาก เซ็นทรัลเวิลด์ ถึง แม็คโครรังสิต
ทางที่ดีที่สุดจาก เซ็นทรัลเวิลด์ ถึง แยกเรียบคลองสอง
ทางที่ดีที่สุดจาก เซ็นทรัลเวิลด์ ถึง แยกเหนือใต้
ทางที่ดีที่สุดจาก เซ็นทรัลเวิลด์ ถึง แยกแฮปปี้แลนด์ 2
ทางที่ดีที่สุดจาก เซ็นทรัลเวิลด์ ถึง แยกแฮปปี้แลนด์นวมินทร์ 16
ทางที่ดีที่สุดจาก เซ็นทรัลเวิลด์ ถึง แยกไทรน้อย
ทางที่ดีที่สุดจาก เซ็นทรัลเวิลด์ ถึง แยกกิ่งแก้วปั้มเอสโซ่
ทางที่ดีที่สุดจาก เซ็นทรัลเวิลด์ ถึง แยกชักพระ(ธนาคารออมสิน)

4052.2 4053.2 4054.2 4055.2 4056.2 4057.2 4058.2 4059.2 4060.2 4061.2