ทางที่ดีที่สุดจาก
ทางที่ดีที่สุดจาก โรงพยาบาลบางโพ ถึง แยก สนามบินน้ำ กรมพลาธิการทหารบก
ทางที่ดีที่สุดจาก โรงพยาบาลบางโพ ถึง โรงเรียนสตรีวิทยา 2
ทางที่ดีที่สุดจาก โรงพยาบาลบางโพ ถึง โรงพยาบาลรัตนราชธานี
ทางที่ดีที่สุดจาก โรงพยาบาลบางโพ ถึง ท่าอิฐ
ทางที่ดีที่สุดจาก โรงพยาบาลบางโพ ถึง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
ทางที่ดีที่สุดจาก โรงพยาบาลบางโพ ถึง โรงพยาบาลพระราม 2
ทางที่ดีที่สุดจาก โรงพยาบาลบางโพ ถึง แยกอุดมสุข-สุขุมวิท
ทางที่ดีที่สุดจาก โรงพยาบาลบางโพ ถึง โรงเรียนแจงร้อนวิทยา วัดแจงร้อน
ทางที่ดีที่สุดจาก โรงพยาบาลบางโพ ถึง โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ทางที่ดีที่สุดจาก โรงพยาบาลบางโพ ถึง โรงเรียนสตรี นนทบุรี

5447.4 5448.4 5449.4 5450.4 5451.4 5452.4 5453.4 5454.4 5455.4 5456.4