ทางที่ดีที่สุดจาก
ทางที่ดีที่สุดจาก ต่อรถประจำทางที่ ไปท่าเรือดินแดง- ราชวงศ์ ถึง ท่าเรือ: บางโพ
ทางที่ดีที่สุดจาก ต่อรถประจำทางที่ ไปท่าสะพานพระปิ่นเกล้า ถึง อโศก
ทางที่ดีที่สุดจาก ท่าเรือ: สะพานป่ินเกล้า ถึง อโศก
ทางที่ดีที่สุดจาก ท่าเรือวัดเทพลีลา ถึง หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2
ทางที่ดีที่สุดจาก เอกมัย ถึง ห้างพันธ์ทิพย์พลาซ่า
ทางที่ดีที่สุดจาก โรงพยาบาลกรุงธน ถึง มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
ทางที่ดีที่สุดจาก ท่าเรือ: สะพานกรุงธน ถึง โรงเรียนวัดเทพลีลา
ทางที่ดีที่สุดจาก ต่อรถประจำทางที่ สะพานกรุงธน ถึง โรงเรียนวัดเทพลีลา
ทางที่ดีที่สุดจาก แยกสี่เสาเทเวศร์ ถึง โรงเรียนวัดเทพลีลา
ทางที่ดีที่สุดจาก โรงเรียนวัดชนะสงคราม ถึง โรงเรียนวัดเทพลีลา

5189.6 5190.6 5191.6 5192.6 5193.6 5194.6 5195.6 5196.6 5197.6 5198.6