ทางที่ดีที่สุดจาก
ทางที่ดีที่สุดจาก ต่อรถประจำทางที่ ไปท่าเรือดินแดง- ราชวงศ์ ถึง ท่าเรือ: บางโพ
ทางที่ดีที่สุดจาก ต่อรถประจำทางที่ ไปท่าสะพานพระปิ่นเกล้า ถึง อโศก
ทางที่ดีที่สุดจาก ท่าเรือ: สะพานป่ินเกล้า ถึง อโศก
ทางที่ดีที่สุดจาก ท่าเรือวัดเทพลีลา ถึง หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2
ทางที่ดีที่สุดจาก เอกมัย ถึง ห้างพันธ์ทิพย์พลาซ่า
ทางที่ดีที่สุดจาก โรงพยาบาลกรุงธน ถึง มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
ทางที่ดีที่สุดจาก ท่าเรือ: สะพานกรุงธน ถึง โรงเรียนวัดเทพลีลา
ทางที่ดีที่สุดจาก ต่อรถประจำทางที่ สะพานกรุงธน ถึง โรงเรียนวัดเทพลีลา
ทางที่ดีที่สุดจาก แยกสี่เสาเทเวศร์ ถึง โรงเรียนวัดเทพลีลา
ทางที่ดีที่สุดจาก โรงเรียนวัดชนะสงคราม ถึง โรงเรียนวัดเทพลีลา

5224.9 5225.9 5226.9 5227.9 5228.9 5229.9 5230.9 5231.9 5232.9 5233.9