ทางที่ดีที่สุดจาก
ทางที่ดีที่สุดจาก ต่อรถประจำทางที่ ไปท่าเรือดินแดง- ราชวงศ์ ถึง ท่าเรือ: บางโพ
ทางที่ดีที่สุดจาก ต่อรถประจำทางที่ ไปท่าสะพานพระปิ่นเกล้า ถึง อโศก
ทางที่ดีที่สุดจาก ท่าเรือ: สะพานป่ินเกล้า ถึง อโศก
ทางที่ดีที่สุดจาก ท่าเรือวัดเทพลีลา ถึง หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2
ทางที่ดีที่สุดจาก เอกมัย ถึง ห้างพันธ์ทิพย์พลาซ่า
ทางที่ดีที่สุดจาก โรงพยาบาลกรุงธน ถึง มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
ทางที่ดีที่สุดจาก ท่าเรือ: สะพานกรุงธน ถึง โรงเรียนวัดเทพลีลา
ทางที่ดีที่สุดจาก ต่อรถประจำทางที่ สะพานกรุงธน ถึง โรงเรียนวัดเทพลีลา
ทางที่ดีที่สุดจาก แยกสี่เสาเทเวศร์ ถึง โรงเรียนวัดเทพลีลา
ทางที่ดีที่สุดจาก โรงเรียนวัดชนะสงคราม ถึง โรงเรียนวัดเทพลีลา

5176.1 5177.1 5178.1 5179.1 5180.1 5181.1 5182.1 5183.1 5184.1 5185.1