ทางที่ดีที่สุดจาก
ทางที่ดีที่สุดจาก ต่อรถประจำทางที่ ไปท่าเรือดินแดง- ราชวงศ์ ถึง ท่าเรือ: บางโพ
ทางที่ดีที่สุดจาก ต่อรถประจำทางที่ ไปท่าสะพานพระปิ่นเกล้า ถึง อโศก
ทางที่ดีที่สุดจาก ท่าเรือ: สะพานป่ินเกล้า ถึง อโศก
ทางที่ดีที่สุดจาก ท่าเรือวัดเทพลีลา ถึง หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2
ทางที่ดีที่สุดจาก เอกมัย ถึง ห้างพันธ์ทิพย์พลาซ่า
ทางที่ดีที่สุดจาก โรงพยาบาลกรุงธน ถึง มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
ทางที่ดีที่สุดจาก ท่าเรือ: สะพานกรุงธน ถึง โรงเรียนวัดเทพลีลา
ทางที่ดีที่สุดจาก ต่อรถประจำทางที่ สะพานกรุงธน ถึง โรงเรียนวัดเทพลีลา
ทางที่ดีที่สุดจาก แยกสี่เสาเทเวศร์ ถึง โรงเรียนวัดเทพลีลา
ทางที่ดีที่สุดจาก โรงเรียนวัดชนะสงคราม ถึง โรงเรียนวัดเทพลีลา

5443.8 5444.8 5445.8 5446.8 5447.8 5448.8 5449.8 5450.8 5451.8 5452.8